Ventilationsprogram

För att dimensionera stallventilation använder man SS 951050:2014. Jag har gjort ett dataprogram som underlättar dimensionering, värmebalansberäkning. Programmet kan också användas för att dimensionera naturlig ventilation.

Praktiska tips

Här har jag samlat lite praktiska tips om t.ex. stallklimat, planering och om vad man skall tänka på när man köper ventilation.

Nu senast har jag skrivit om ventilation och fuktproblem i oisolerade kalla stalla och ridhus.

Länkar

Ventilationsutrustning som är avsedd för kontor och bostäder fungerar inte bra i stallar. Under länkar hittar du företag som säljer stallventilation och utrustning för miljömätningar.