Bloggarkiv

Fuktproblem och ventilation i oisolerade stall och ridhus

Det är billigare att bygga enkla oisolerade stallar och ridhus, men det medför också att man tidvis får problem med fukt, kondens och frost inne. Det är viktigt att man inte försöker stänga till huset för att hålla temperaturen uppe.

Taggar: ,
Publicerad i Uncategorized

Tips om hästventilation

Jag är ofta ute i häststallar med dålig ventilation. Det vanligaste är att det nästan saknas ventilation. Det beror nog på att de flesta inte tänker på hur mycket större ventilationsbehov en häst har än en människa. En häst behöver

Publicerad i Uncategorized

Fuktproblem i mjölkkostallar

Det är vanligt med fuktproblem i nybyggda kostallar. Det gäller särskilt under senhösten och den kallaste vinterperioden. Mjölkkor med hög avkastning avger mycket fukt. Denna fukt måste ventileras ut ur stallet. Ju högre fuktavgivning desto större ventilationsflöde krävs. Det tråkiga

Taggar: , ,
Publicerad i Uncategorized

Stor skillnad på hästventilation och människoventilation

En häst har samma ventilationsbehov som 6-7 människor. Trots det ser man många häststallar som saknar ordentlig ventilation. På dagen när stalldörrarna står öppna och hästarna är ute är det överskott på frisk luft i stallet. På natten när igen

Taggar: , , , ,
Publicerad i Uncategorized

Klimatkarta för stallklimat

Det här är en klimatkarta som visar vilket inomhusklimat man kan uppnå i ett visst djurstall (i detta exempel ett isolerat stall med högproducerande mjölkkor). Den horisontella axeln nederst visar utomhustemperaturen. Den vertikala axeln till vänster visar inomhustemperaturen. Inomhustemperaturen kan

Taggar: , , ,
Publicerad i Uncategorized

Avfuktare i djurstallar

I många nötkretusstallar och häststallar har man ofta problem med hög fuktighet eftersom man av tradition och ekonomiska skäl inte brukar använda tilläggsvärme. Vid första anblicken kan det verka vara en utmärkt idé att investera i en avfuktare för att

Taggar: , , ,
Publicerad i Uncategorized

Så här kan du kolla din vinterventilation

Börja med att ställa in din ventilationsanläggning så att du får rätt stalltemperatur. I isolerade stallbyggnader bör temperaturen vara: 8-12C för mjölkor och ungdjur 6-12C för hästar 16-20C för grisningsavdelningar 22-26C för avvanda smågrisar 20-22C för nyinsatta slaktsvin 16-18C för

Taggar: , ,
Publicerad i Uncategorized