Kompetens

Erfarenhet

Jag är teknikagronom och har arbetat med djurmiljö och stallventilation sedan 1980.

Verksam på SLU i omgångar som lärare och forskare. Min doktorsavhandling handlade om mjölkkors fukt- och värmeavgivning. Denna kunskap behöver man för att dimensionera ventilationsanläggningar och för att kunna värdera kornas komfort i olika omgivningsklimat.

På hushållningsällskap och i egen regi som byggrådgivare och med projektering av lantbruksbyggnader.

Inom industrin med projektering, utbildning och produktutveckling med inriktning på lantbruksventilation.

Verksamhet

Arbetar som fristående konsult med:

– Projektering och rådgivning

– Stallmiljöundersökningar

– Utbildning inom djurmiljö, ventilation, energihushållning och byggnadsfunktion

– Utredningar och expertutlåtanden