Avfuktare i djurstallar

I många nötkretusstallar och häststallar har man ofta problem med hög fuktighet eftersom man av tradition och ekonomiska skäl inte brukar använda tilläggsvärme. Vid första anblicken kan det verka vara en utmärkt idé att investera i en avfuktare för att lösa problemet, men i praktiken får man då ofta problem.

Kapacitet

I ett djurstall behöver man en avfuktningskapacitet på flera liter vatten per timme. De flesta enklare avfuktare klarar bara några liter per dygn.

Den kapacitet som uppges för avfuktare oftast är uppmätt i varm (+20C till + 35C) luft. Kapaciteten vid normal stalltemperatur (+8C till 12C) blir bara en bråkdel.

Frysning

Avfuktaren tar bort fukt ur luften genom att kyla ner den så att vattenångan kondenserar. Ju kraftigare avkylning dessto större avfuktningseffekt. Vi normal stalltemperaurer är avkylningen ofta så stor att det bildas frost och is i avfuktaren istället för kondensvatten. En avfuktare för stallmiljö måste därför vara försedd med avfrostningsfunktion. Under avfrostning avbryts avfuktningen och isen tinas genom att värme tillförs.

Damm

Stalluft innehåller mycket mer damm än i normala bostäder, fabriker eller kontor. När stalldammet blir blött (av kondensvattnet i avfuktaren) får det ungefär samma konsistens som trögflytande klister. En avfuktare för stallmiljö måste därför ha en öppen konstruktion så att man kommer åt att rengöra kylflänsarna med en högtryckstvätt.

Korrosion

Stalluften innehåller ammoniak och andra gaser som är aggresiva mot de flesta metaller (t.ex. aluminium, galvaniserat stål och koppar). För att klara sig i ett stall måste därför en stallavfuktare vara tillverkad av rostfritt stål eller annat extremt korrosionståligt material.

Sammanfattning – krav på stallavfuktare

De flesta avfuktare som finns att köpa på marknaden fungerar inte i djurstallar. Räkna med att en tillräckligt bra avfuktare kostar mycket pengar. Den måste uppfylla följande krav:

– Tillräckligt hög kapacitet vid normala stalltemperaturer. Hur hög kapacitet man behöver beror på djurslag, djurantal, byggnad och uteklimat. Kan beräknas med hjälp av en värme- och fuktbalansberäkning.

– Måste vara försedd med avfostningsfunktion

– Skall vara lätt att rengöra och tåla spolning med högt tryck på kylflänsar och luftkanaler.

– Måste vara korrosionsbeständig

Taggar: , , ,
Publicerad i Uncategorized