Klimatkarta för stallklimat

Klimatkarta för stall

Det här är en klimatkarta som visar vilket inomhusklimat man kan uppnå i ett visst djurstall (i detta exempel ett isolerat stall med högproducerande mjölkkor). Den horisontella axeln nederst visar utomhustemperaturen. Den vertikala axeln till vänster visar inomhustemperaturen. Inomhustemperaturen kan styras genom att öka och minska ventilationsflödet. Ju större ventilationsflöde desto kallare i stallet.

Normalt tänker man sig att ökad ventilation också innebär lägre relativ luftfuktighet, men det stämmer faktiskt inte alltid eftersom lägre temperatur också medför att luftens maximala luftfuktighet minskar.

Kurvorna och de färgade zonerna i diagrammet visar vilken relativ luftfuktighet man får vid olika kombinationer av utom- och inomhustemperatur. Om man hamnar i det område som pilen pekar på så kan man faktiskt inte sänka den relativa fuktigheten i stalluften genom att bara öka ventilationsflödet. Det enda sättet att åstadkomma en klimatförbättring är då att sätta in en avfuktare eller tillföra tilläggsvärme.

Det här exemplet gäller ett stall med enbart högproducerande mjölkkor. Detta djurslag har extremt hög fuktigavgivning om man får lätt fuktproblem i stallet även om utomhustemperaturen inte är särskilt låg. För andra djurslag med lägre andel fuktavgivning kommer fuktproblemen först vid riktigt låga utomhustemperaturer, men fenomenet att man kommer till en punkt där man inte lägre kan minska luftfuktigheten genom att öka ventilationen, finns i alla stallar. För att veta hur klimatkartan ser ut för ett visst stall måste man veta hur byggnaden ser ut och vilka djur som vistas där.

 

Taggar: , , ,
Publicerad i Uncategorized