Så här kan du kolla din vinterventilation

Börja med att ställa in din ventilationsanläggning så att du får rätt stalltemperatur. I isolerade stallbyggnader bör temperaturen vara:

8-12C för mjölkor och ungdjur
6-12C för hästar
16-20C för grisningsavdelningar
22-26C för avvanda smågrisar
20-22C för nyinsatta slaktsvin
16-18C för fullvuxna slaktsvin

Mät sedan luftfuktigheten i stallet med en ny eller nykallibrerad luftfuktighetsmätare.

Många luftfuktighetsmätare åldras och visar fel efter ett tag. Kolla genom att linda in givaren i
fuktig men ej blöt handduk. Efter ett en 30-60 minuter skall en visa ca 98% RF.

Fuktgränser

Om den uppmätta luftfuktigheten ligger över den röda kurvan så ventilerar du för lite. Prova att sänka stalltemperaturen till den undre gränsen för ditt djurslag.

Om fuktigheten ändå ligger för högt så är den ända möjligheten att tillföra värme för att ventilationen skall kunna ökas tillräckligt mycket för att ventilera bort fuktigheten.

Om relativa fuktigheten ligger under den blå kurvan och du använder tilläggsvärme så slösar du med värme. Se till att få en styrning som samordnar värme och ventilation så att värmen bara kan vara igång när ventilationen går med minimikapacitet.

Om du inte använder värme och det ändå är för torrt (mycket ovanlig situation) så är det egentligen inte så farligt. För torr luft medför risk onödigt mycket damm och hostproblem.

 

 

Taggar: , ,
Publicerad i Uncategorized