Kurser

Jag sysslar mycket med kurser och föredrag för byggnadskonsulenter, djurskyddsinspektörer, rådgivare och djurhållare. Ämnesområden är djurmiljö, stallventilation, stallplanering och energihushållning i lantbruket. Jag arbetar också med agronomutbildningen på lantbruksuniversitet i en kurs som heter djurmiljö och byggnadsfunktion.

På den här sidan hittar du några exempel på material som jag har använt. Det är powerpoint-presentationer som jag komprimerat och anpassat så de kan läsas som pdf-filer. Presentationerna är avsedda att illustrera mina föredrag/föreläsningar och är därför lite för kortfattade för att fungera som fristående referens- eller självstudiematerial. Om det är något som du vill veta mer om kan du kontakta mig.

Klicka på länkarna för att läsa:

Tips om planering, installation och skötsel –>> Stallventilation

Ventilation och klimat i häststallar, ny version 2015 –>> Ventilation och klimat i häststall