Ventilationsprogram

Jag har gjort ett ventilationsdimensioneringsprogram för djurstallar. Programmet heter Ventplan och är avsett för dimensionering av ventilationsbehov i djurstallar. Som underlag för dimensioneringen används CIGR, International Commission of Agricultural Engineering, 4th Report of Working Group on Climatization of Animal Houses, 2002. Svensk standard SS 951050:2014 baseras på samma dimensionerings­underlag.

Programmet kan också beräkna flöde för naturlig ventilation med hänsyn både till temperaturskillnad och vind. Man kan även beräkna värmebalansen för ett stall.

Resultatet av de beräkningar man gjort sammanställs på en särskild rapportsida som man kan skriva ut för att få en skriftlig dokumentation. Rapportsidan visar bara de uppgifter som är relevanta för det aktuella objektet. Om man t.ex. inte gjort någon värmebalansberäkning så står det inte heller något om detta på rapportsidan.

Inmatade data kan sparas i separata datafiler.

En mer ingående beskrivning av programmets funktioner finns här <länk>

För att använda programmet skall man köpa en licens per arbetsplats. Det är fråga om en engångsavgift. Priset på licensen beror på hur många användare det finns på arbetsplatsen.

Pris för en användare – 4000 kr exkl moms

Om det är en arbetsgrupp som behöver flera licenser så hör av er om fleranvändarrabatt.

Beställ program genom att skicka ett mejl till anders.ehrlemark@ptek.se. Ange antal användare, fakturaadress och leveransadress. Program och användaranvisning (pdf) levereras som e-postbilaga.